Monday, October 21, 2019

Rebekah========

Исаак и Ребека са образи за графичните символи на буквите и цифрите. Те са показани като двама влюбени, съпруг и съпруга, мъж и жена. Идеята е да се демонстрира разликата и необходимостта двете писмени означения да се възприемат като едно цяло, но различни по същност и произход. Близнаците Исав и Яков са образи за двата вида двуцифренни числа, съставни и прости. Синовете на Яков, 12 на брой, е числото на десетичната цифрова система заедно със нулата и безкрайността. Отиването в Египет и в последствие връщането в обещаната земя е образ за временния характер на смесването на графичните символи за букви и цифри.

Битие започва със описание за съставянето на Библията. Авраам

(37 l., 8 w.) "there they buried Isaac and Rebekah his wife" = 354.

Rebekah = 50, verses 29/30,

185251118 = 26 × 7125043, 7+1+2+5+0+4+3 = 22.

1+8+5+2+5+1+1+1+8 = 32.

185+251+118 = 554 = 2 × 277.

"Isaac and Rebekah his wife" = 181.

his wife - verses 122, (15 l., 3 w.) "Isaac and Rebekah" = 102.

"Isaac 919113" = 57,

919113 = 39 × 23567, 9+1+9+1+1+3 = 24,

91+91+13 = 195 = 15 × 13,

919+113 = 1032 = 24 × 43.
(69 letters, 12 words)

"Issachar Zebulun Levi Reuben Simeon Judah Dan Naphtali Gad Asher Joseph Benjamin" = 715 = 5 × 11 × 13.

(74 letters, 13 words)

"Issachar Zebulun Levi Reuben Simeon Judah Dan Naphtali Gad Asher Joseph Benjamin Dinah" = 751 = PR#129.

"Issachar78 Zebulun101 Levi48 Reuben65 Simeon75 Judah44 Dan19 Naphtali81 Gad12 Asher51 Joseph73 Benjamin68" = 827 = PR#140.

"Issachar78 Zebulun101 Levi48 Reuben65 Simeon75 Judah44 Dan19 Naphtali81 Gad12 Asher51 Joseph73 Benjamin68 Dinah36" = 872 = 109 * 8

728 = 8 × 7 × 13. 729 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 792 = 8 × 9 × 11.

16384 + 715 = 17099 , 16384 + 827 = 17211 = 3 × 5737, 171 = 9 × 19.

Sunday, October 20, 2019

Planets names=========


#1


"Stephen" = "the sun" = 87 = 3 × 29 = 10 + 77, stars = 77,


Acts 6:5, 8, 9, Acts 7:59, Acts 8:2, Acts 11:19, Acts 22:20.


1+9+2+0+5+1+6+8+5+1+4 = 42.

==========


#2


"Eth33 iopian64 Oranus88" = 217 / 185.


Ethiopian = 97, verses 19. Ethiopia = 83, verses 38.


(167 letters, 42 words)


"(Acts 8:27 [KJV]) . . . “ = 1800, 1757 = 7 × 251 > PR#50,


1714 = 2 × 857 > PR#144, 1697 > PR#261.


1+5+1+8+1+1+4+2+1+1+9 = 34


"Candace queen of the Ethiopians" = 263 = PR#52.

==========


#3


Venus = 81 = 9 * 9 , "Aeneas" = 45 = 9 * 5. Acts 9:33, 34.


(11 letters, 2 words) "Aeneas18 Venus18" = 54 (Full Reduction)


"Aeneas15145119 Venus225142119" = 180


1+5+1+4+5+1+1+9 = 27


15+14+51+19 = 99, 1514+5119 = 6633 = 3 * 201 * 11.


2+2+5+1+4+2+1+1+9 = 27, 225+142+119 = 486 = 2 * 243.

=========


#4


"earth" = 52, verses - 949.


5118208 = 256 * 19993, 19994 = 26 × 769, 19992 = 8 × 3 × 7 × 7 × 17.


5+1+1+8+2+0+8 = 25.

==========


#5


"Mars" = 51 = 3 * 17, 1722 = 42 × 41.


14 + 24 = 38 1 + 7 = 8, 8 - 3 = 5


(105 letters, 29 words)


"(Acts 17:22 [KJV]) Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious." =


1285 = 5 × 257, 1242 = 2 × 27 × 23, 1199 = 11 × 109, 1187 = PR#191.


(33 letters, 9 words) "Then Paul stood in the midst of Mars' hill," = 404.


"Mars' hill," = 92.


1311819 = 3 × 437273, 1+3+1+1+8+1+9 = 24.


==========


#6


"Diana" = 29, verses Acts 19:24, 27, 28, 34, 35.


Ai(1+7) = Ceres.


Venus = 81 = 9^2, "the great goddess Diana" = 186 = 6 × 31,


(176 letters, 43 words) 1927 = 41 × 47, 47 - 41 = 6.


"(19:27 []) So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth." = 2019.


491141 = 7 × 70163


4+9+1+1+4+1 = 20


49+11+41 = 101


491+141 = 632 = 8 × 79

=========


#7 & 8 > 7 + 8 = 15 > 5 sats combain.


Acts 14:12, 13, Acts 19:35.


Jupiter = James & Peter.


10+21+16+92+5+18 = 162 = 9 * 18


102+116+920+518 = 1656 = 8 × 9 × 23


1021+1692+518 = 3231 = 9 × 359


102116+920518 = 1022634 = 2 × 9 × 56813


102116920518 = 18 × 41 × 1487 × 93053

======


#8


(16 letters, 2 words) "Jupiter99, Mercurius127." = 254 = 2 × 127.


254 = 2^8 - 2.


127 = PR#27. Mercu rius 13,5,18,3,21 18,9,21,19.


Mercu = 60 - 6 sats total.


“rius” = 67, 18,9,21,19.> 18+92 / 119 > 110 - 119.


Verses 30 = 25+5 , 4 words.


(32 letters, 4 words) "Darius, Tiberius, Demetrius, Mercurius" = 416.


"Darius72, Tiberius103, Demetrius114, Mercurius127" = 445 = 5 × 89.

=========


#9


"Saturn93 Tarsus98" = 220 / 191. Satur = 79.


Acts 9:11, 30, Acts 11:25, Acts 21:39, Acts 22:3.


Saturn = Saint Paul turn.


S + n = 14 + 19 = 33.


19120211814 = 66 × 17 × 17041187.


1+9+1+2+0+2+1+1+8+1+4 = 30.


=========


#10


"Melita" = 60 = Neptune


(69/66/62 letters, 18 words) "(Acts 28:1 [KJV]) And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita." = 767, 724, 681, 670.


767 = 13 × 59, 724 = 4 × 181, 681 = 3 × 227.


28144 = 16 × 1759

135129201 = 3 × 45043067


1+3+5+1+2+9+2+0+1 = 24


135+129+201 = 465 = 31 × (4) × 15

=========