Tuesday, January 31, 2012

Рисунки на образи в Евангелията и Откровение


Рисунки на образи в Евангелията и Откровение

Преди малко намерих две места в северна Италия, които са били източник за няколко образа в Откровение, Евангелията и Данаил. Стенописите са рисувани от един човек както се твърди.
Това е поредното доказателство за произход на текста на Библията като културен феномен и реална достоверност на събитията само в моето откритие за математически синхрон на събитията до времето на Иесус.

Abbazia di Viboldone

Откровение 4

Двете дървета с реката на живота

Лъвът от Юда

Baptistery of Padova

Откровение 12

Зярът в данаилДанаил? Забележете интересните „корони” !

Матей 2

Христос и Апостолите са на фона на сградата на катедралата !

Интересен образ, Ангелите и христос са изобразени над земята и звездите.

На стенописите има и други сцени източници на събития.

history, gospel, Bible, 

Последна за сега редакция на таблицата с елементите

Легенди и политика за химичните елементи

Историята на Химията е от голямо значение за разкриване същността на реалността. На линка е описано групирането на елементите, дизайна на Мозли от 1913 е разпространен на запад, но не е възприет в Русия и в последствие СССР. Руснаците правят хибриден вариант, по-правилен като дизайн.
Моят принос към химията е да коригирам прекаленото раздуване на представата за елементите в света. Първо трябва да се изхвърлят понятия като "атомно тегло" и "електронна валентност", въведени за обясняване на някои свойства и ползващи косвени признаци, с цел популяризиране и имидж. Второ колоните с елементи трябва да са само седем не осем, както и редовете. Водорода е нулев елемент и 50 номер, той не е истински елемент, аверояно нещо по различно. Надолу са мои изяснявания на неуместните неща в таблицата.
Корекжия на руската подредба.
Реално подреждане.
Групиране в разтегната подредба.

В моя дизайн елементите са подчинени на математически правила, като са оставени само седем реда и колони. Делят се на 4 групи, в синьо са метали в долната част на таблицата са тези със структурни свойства. Химикалите в жълто и зелено са тези с химически свойства. Диамантът състоящ се изцяло от въглерод е структура от химически свойства, за това въглерода е химикал. Живакът е течен и няма структура в стайна температура, но при достатъчно охлаждане има. Оранжевите газове са без структурни ии химически своийства. Понятието атомно тегло няма значение, ние не знаем нищо за атомните размери и плътност и всякакви опити да представят този или онзи елемент за по-тежък са относителни и неточни.
Водорода не е истински материален елемент, а някакв частица материя. Чистата материя в елементите е от 49 броя, водорора е нулев елемент но и номер 50.
Първият изхвърлен химикал е Boron #5, името произлиза от минерала Боракс, дума, която не е персийско-арабска, а е съставена от латинското за "Bo" добро и английското "rax" за изстискване и простиране на перфектно изпраните дрехи, според старите представи. Минералът не съдържа елемента, а само е смесен със Силициеви, Магнезиеви и/или Литиеви и Берилиеви съединения. В миналото са смятали, че минерала е елемент, което е време да се коригира.
Следващите за изхвърляне Galium #31, Germanium #32, Indium #49, са както се вижда от имената силно политизирани и са разновидности на Силиция.
Така получаваме само седем колони елементи, като Silicon #14 се избутва в по-долна колона.
Металите в синьо отиват в дъното на таблицата, като подредбата е следната;
Екзотики като Technetium #43 и Rhenium #75 са 100% глупост.
Следват две групи, които трябва да обедимят няколко елемента.
Titanium #22 включва в сене си редките елементи Scandium, Titanium, Yttrium, Lanthanum, Zirconium, Hafnium. Лантанидите са пак разновидности на Титания.
Vanadium Niobium, Tantalum, всички тези имена са за един елемент.
Редките метали Scandium #21, Yttrium #39, и Lanthanum #57, са измислени по политически причини през 19-ти век и за да се напълни таблица раздута на повече от седем колони. Те представляват мешана скара на Платина, Никел и още нещо си. Ето как трябва да се групират отделните метали от номера 36 до 49. Те са само 14, като под всеки номер са поставени имената от таблицата съответстващи на действителния метал.
Molybdenum, Tungsten-Wolfram са или един елемент или смеси с Олово , Бисмут и Тантал, като тези 5 елемента са всъщност само четири.
Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium, Platinum – Платиноидите са също един елемент Платина.
Всички елементи след Бисмута са изхвърлени, радиоактивните като уран и прочее са само някакво свързване с енергийно натоварено състояние на други елементи. Това свързване е атомно, не химическо или структурно. По този начин огромно количество енергия се съхранява и за това с течение на времето се разпада. При разпад енергията се изхвърля и остават реалните елементи, които са си били вече там, но определяни погрешно като Уран, Плутоний и други. Така наречения процес "Nuclear Fission" ядрен синтез е просто разпад на вече известни елементи.
Вдъхновението за това откритие, дойде от прекалено политизирания филм за откриването на процеса "ядрен синтез" и съответно даването на нобелова награда за нелепото обяснение от германеца Ото Хан.
PBS - The Path to Nuclear Fission, The Story of Lise Meitner and Otto Hahn 2006

science, history,

- - -

Подобрена подредба на елементите в таблицата


Monday, January 30, 2012

Сейнт Джордж и дракона

Сейнт Джордж и дракона

На първия линк е една интерпретация на легендата от преди година, на следващия пак повтарям стари мисли не знам защо се е получило така. Сега все пак намерих точното значение на популярния мит.
Думата “dragon” на английски означава и мастилница, името Джордж е от Библейската гръцка дума земеделец. Изяждането на овце от бедните селяни е образ на заплащането на образованието. Ето защо образите и иконите на сейнт Джордж убиващ дракона се рисува със забиване копието-перото в устата на звяра-мастилница. „Спасяването” на девица е образ на сватбата на младия селянин, при която е спирал да дава овцете на католическите монаси и е започвал обикновенният живот на земеделец, без да очаква несигурната кариера в църквата.
Оказва се че мита не е никак католически, но със сигурност е християнски, старите ми разсъждения се основават погрешна представа за историята.

Смисълът на името ГандалфСмисълът на името Гандалф

Името на вълшебника в Хобита е директно прекопирано от Калевала и на джудже. В средната земя светът на Хобита, джуджетата са образи на викторианските писатели, като първоначалният вариант е бил да има и джудже на име Гандалф а вълшебника да се казва Балдорфин. В полседствие двата образа са съединени в един и името на джуджето е преместено на вълшебника. Вълшебнка, което на английски знначи съветник и мъдрец, е образ на съпругата на Толкин Едит. Като в това име е вложен интересен смисъл, Гандалф в Калевала идва от френското-италианското Gandolfo, което произлиза от Gander и значи гъсок, но се ползва и като съсъд
Толкин използва стиха в 1 Peter 3:7.  Представяйки съпругата си Едит като вълшебник и съветник, а според апостол Петър съпругата е "по-слаб съсъд".
С този смисъл на думата Толкин представя съпругата си Едит в средната земя. Гандалф - елфически съд elf-jar
http://dictionary.reverso.net/english-french/gander
1Pet 3:7 Също и вие мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почит на тях като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви.

Tolkien,

1Pet 3:7 Likewise ye husbands, dwel with them according to knowledge, giuing honour vnto the wife as vnto the weaker vessel, and as being heires together of the grace of life, that your prayers be not hindered.


"Gandolfo" came from French/Occitan / N.Italian "gander", "mail goose", witch is also a "jar". Tolkien uses the verse in 1 Peter 3:7. Presenting his wife Edith as a wizard and adviser, and according to the Apostle Peter's wife is weaker vessel.
Gandalf - Gander - elf, means elf-jar.

Saturday, January 28, 2012

Символизма в превземането на Йерихон 21.10.2010 20:44 -


Символизма в превземането на Йерихон 21.10.2010 20:44 -
Поради важната редакци и същественни изменения в смисъла старият постин ше бъде оставен, въпреки че е погрешен, по-долу е правилното обяснение.
Думата Йерихон значи „храм на луната”, а луната е била символ на църквата. Както спътника луна свети с отразена светлина, така и църквата е отражение на Бога според старият символизъм. Превземането на града и разрушаването на стените му е начин атеистите и еретиците да покажат, че ще притежават църквата или ще владеят над обшеството. Тези страсти са вложени в историята на преселването на потомците на Яков в обещаната земя.
genesis, time

Friday, January 27, 2012

Тълкуване на фразата Битие 2:26


Тълкуване на фразата Битие 2:26

26 Също и на Сита се роди син, когото наименува Енос. Тогава почнаха човеците да призовават Господното име {Или: Тогава се постави началото да се именуват човеците по името на Иеова.}. (Gen 4:26)

Фразата, "Призоваването на святото име", има смисъл за ролята на Сит роден в место изгонения Кайн. Неговият син Енос се ражда в момента, когато е трябвало да се роди първият син на Кайн през 300АМ. Тогава Кайн е щял да бъде на 220 години, съпругата му на 210 и да получат някакво допълнително откровение или способности непознати днес или вероятно обезсилени. Явно първоначалният план за съществуване на Кайн и потомството му е да се развива не само биологически като пораства, но и да прави някаква "духовна или интелектуална кариера". След убийството на Авел бе отлъчен на друга планета, без да вижда Божието лице, като формата на наказанието засягаше и неговите духовни и интелектуални способности.
Личностното развитие днес се приема като някакви права и облаги в обществото, но то протича по измислени правила и дори грешни и престъпни методи. Самата идея е явно правилно, но прилагана по неправилен начин.

Tuesday, January 24, 2012

Датиране на хронологията на Джеймс Ашер


Датиране на хронологията на Джеймс Ашер

James Ussher (sometimes spelled Usher, 4 January 1581 – 21 March 1656)

Първата сериозна публикация на Библейска хронология е от тази личност, неговата хронология е първата съвместяваща библейски събития и европейска история. Което е доста странно, защото всички изследвания до това време или избутват Библията в света на митовете и легендите или я оставят някъде в тъмното минало, за да да светнат със собственните си творби. Очевидно е, че неговата хронология съвместява както съвременни политически интерпретации за мналото, така и библейски данни. Което автоматично препаща творбата към 20-ти век, дори и да са ползвани по-ранни изчисления, то те са само имитация на хронологията на Скалигер-Хондиус или Беде. Не случайно такова изследване може да се появи само в Ирландия. Университетските учени навсякъде в Европа още от края на 19-ти век са твърде либерални за Библейските събития.
Така историята на хронологията се появява най-рано в името Charles Richard Elrington (born 1787 died 1850), преписван директно от укедпедията. In 1847 Elrington began the publication of a collected edition of the works of Archbishop James Ussher, to which he prefixed a full biography. He did not live to complete it, and the last two volumes were published by William Reeves. Като този пасаж е цитат от някой си BLACKER, The Rev. Beaver Henry, M.A., was born May 31, 1821. На когото са припиасали отново по-късна информация за документи на Ашер. Връзката се проточва и усложнява, за това проследяване имената. От Ussher следата води до Reeves от там към BLACKER от последния ред в биографията на Reeves срещаме някой си Webster, пак цитирам от уикетпедията. In 1941 Reeves's papers, including some in the Irish language, were donated to Marsh's Library by Dean Webster.
"Блатната библиотека" в Дъблин разкрива тези документи едва след войната, като вероятно тя е свързана със създанието на Луис Marsh-wiggle Pudleglum.

Monday, January 23, 2012

Кой се крие зад псевдонима HOMER & VIRGIL

Кой се крие зад псевдонима HOMER & VIRGIL

Това е известната личност или пак псевдоним Alexander Pope (21 May 1688 – 30 May 1744), като смисълът е следният;

HOMER = wHO i'M? aleksandER

"Кой съм аз? Александър" забележете на снимката на изданието как е натъртено превеждането от "GREEK".

Въобще не е превеждано и е писано в самият край на 18-ти век не на началото.
Към името на Поуп, което интересно защо ли става популярно едва през 19-ти век и то в негова чест, до тогава никой не се е кръщавал с име "папата" особенно католиците. Се приписват и издания на творби на Шекспир, друг псевдоним разгледан в този постинг.


Конспирацията около този псевдоним е интересна, защото някои от стиховете изглеждат писани от жена. Но историческите измислици са определено част от полтиката на тандема от горния линк.
Поуп се оказва преводач не само на Омир но и на Вергилий. КАто този път е засекретил името си по комплексно.


AENEID  VIRGIL = Alexander
I + I = X
V + I = A
G = GOD

Friday, January 20, 2012

Няколко мита за историята на Англия родени от викторианската ера


Няколко мита за историята на Англия родени от викторианската ера.

Викторианската ера е златният век на измамите в историята на Англия, въпреки че обема на измислиците в следващите времена е много по-голям, именно средата на 19-ти век е времето, когато се поставят основите на бъдещия рас  . . .  куп с интелектуални боклуци. Измислителите на средновековна история са предимно сред обкръжението на клана Фрейзър работещи успоредно и в древната гръко-римска легенда. Средновековната английска история е изключително европейски ориентирана, до това време островната е доста римска, поради директната връзка с Библията. През 19-ти век пред пишман - историците стои нова полит-задача, да се европеизира и дебиблеизира Англия поради очевидното изолиране от континента в политически и икономически аспект след Наполеоновите войни и задоволяване интересите на силните връзки на кралското семейство с континента. На схемата от обикновенно училище лъжата е разделена на периоди, ще дам само кратки указания за произхода.

Периода на келтите е измислен последен, в самия кай на века, и за  да се свърже с историята на еволюцията. Думата Celts е производна на биологичния термин Cells, в типично английски маниер е поставена черта на "л" и така бе създадена цяла епоха с население, култура и прочее измислици щедро заплащани от държавата.
Един от най-ранните и нелепи митове на викторианците е англосаксонското завоюване, думата Англия е производна от ангел, Саксония е просто германска провинция, няма такова племе, измислено е именно през 19-ти век. Така се митологизира и кралското семейство, което е от континентален произход.
Завоеванието на викингите след германците е измислено в чест на бащата на кралица Виктория William IV (William Henry; 21 August 1765 - 20 June 1837) известен като "Sailor King". Достигащото до извратеност английско чувство за хумор дори създава измислената дума Viking, сбор от обърнатото римско число "IV" и думата "king", IV-king вайкинг :-).
Норманското завоевание през 1066 и битката при Хейстингс (Hastings). Самата битка е измислена от някаква интрига сред придворните дами на кралицата с участието на жена с интересно име Lady Flora Elizabeth Rawdon-Hastings (11 February 1806 - 5 July 1839). Забележете интересното съвпадение на годината на битката и годината на раждане на лейди Флора 1066-1806. Още едно съвпадение е, че в битката участват Уилям завоевателя, а победеният е Harold II Godwinson, двете имена са извадени от името на Уилям Годуин и неговият най-известен роман "Халев Уилямс", Harold - Haleb. Самата Нормандия е избрана за завоевател поради посещението на кралицата и срещата с френския крал в лятната му резиденция в The Château d'Eu.
Епохата на тюдорите е тотално измислена, кралица Елизабет е някакъв образ комплимент за Виктория. Всъщност първият крал е James II & VII (14 October 1633O.S. - 16 September 1701). Истината за Англия е, че подобно на Ирландия дълги години е управлявана от лордове, който не са имали крал, а нещо като парламент. Някъде към края на 16-ти век се появява Едуард изповедника слагащ основите на единната вяра обединяваща всички на островите в една църква. Това дело е изцяло насочено срещу ересите и има положителна страна и до средата на 17-ти век всичко е спокойно и цветущо. Тогава обаче единната организация става обект на интриги и за помиряването и в опит да се спрат злоупотребите се избира крал, това е прочутия Крал Джеймс, чието житие-битие е разделено на няколко души, за да се покрие по-дълъг период. Именно на този Джеймс е посветен превода на Библията и явно по негово време се издава латинската версия. След не големи сътресения той е заменен от William III & II (Dutch: Willem III; 4 November 1650 - 8 March 1702) и така Англия става окончателно кралство до днес.

Друг мит създаден по това време и свързан с Франция е името Great Britan, за да се направи политически реверанс към затоплящите се отношения с Париж, историците измислят някакво заселване на Англия от бретонци. В действителност по крайбрежието на полуостров Бретан в най-западната част на Франция е имало заселване на малки групи ирландци, и англичани, които дават на региона не латински вид. Политиката в средата на 19-ти век е да се дава повече националистически вид на държавите и за това реалността е обърната в обратна посока. Според историците именно англичаните са дошли от Бретан, за да създадат Великия Бретан, а не обратното както е в действителност, но е вече политически неудобно за времето.


Thursday, January 19, 2012

Каква е връзката между думите Америка и Марица


Каква е връзката между думите Америка и Марица

Преди малко видях това значение на следния линк, преписвам да не вземат и него да го затъмнят.
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Meri%C3%A7

   Meriç
1. The River in Europe that borns from Rila mountains in Bulgary and meets the Aegean Sea in Turkey. Known as its beauty. It also floods almost every spring.
2. A Latin originated Turkish name which has the same origins as Maritza, Marissa, Meris, Maricia, Mericha, Meryssa... Given to both male and female but it's originally a female name. It means "the one that belongs to the sea." It's pronounced as Mer-itch.

Веднага се сетих на какво мяза думата Мериш, на Америка разбира се, както и се вижда от сходните значения в речника. Това показва, че няма никакъв Америго Веспучи или Христофор Колумб, които да са открили Америка, а монаси и мисионери и дори търговци са знаели за земята отвъд морето, както се превежда името Америка.

За срам в нашия речник тълкуването е неправилно.
http://www.testpresto.com/name-book.html

history, 

Wednesday, January 18, 2012

The Hobbit - explanation

Документ с тълкуване често се обновява и допълва.

https://docs.google.com/document/d/1FDS4sGV_rfNJGPYORCv-Zo95cJhisXa_hI1piVnYCY4/edit

История и същност на хомеопатията На линка е дадена някаква кратка история на хомеопатията, но тя е заблуждаваща. Практиката от 19-ти век започната от германеца в Лондон е не лечение, а само помощ за болните чрез въздържане от принудително потискане на симптоми на болести, главно малария. Истинската Хомеопатия започва по време на зараждане на наркоманската хипи култура през 70-те години на 20-ти век, когато започват да се наливат милиони във всякакви псевдонаучни науки.
http://altmed.creighton.edu/Homeopathy/history.htm

 Видео на Хоризон за независими експерименти с хомеопатични продукти във Великобритания.
 http://www.youtube.com/watch?v=zd_MXWXTgyI&feature=share

 science,

Monday, January 16, 2012

Кой се крие зад името Уолтър Скот и каква политика последва от псевдонима


Кой се крие зад името Уолтър Скот и каква политика последва от псевдонима

Sir Walter Scott, 1st Baronet (15 August 1771 – 21 September 1832) Зад това име се крият няколко англичани от самото начало на 19-ти век, но в последствие на него са добавени и други произведения. Първите издания на романтични творби поеми и новели са от двамата езерни баджанаци of Samuel Taylor Coleridge and Robert Southey. Една от първите поеми дори се казва The Lady of the Lake (1810), а граничните мистерии The Minstrelsy of the Scottish Border (1802–1803) напомнят с по-романтичния си тон, че "езерните баджанаци" са живеели близо до сегашната граница с Шотландия, а и самия терен на езерния регион много прилича на шотландските хълмове и езера.
Все пак интересното е от къде идва името Walter Scott. Walter е типично немско име означава охранител или полицай, не е типично шотландец да се казва така и е крайно съмнително да е ползвано за времето си. Издателят е искал така да даде повече смисъл на псевдо-немските митологии, които се е опитвал да продава заедно с брат си и езерните баджанаци. Все пак името Scott измислено в самото начало на 20-ти век, което почти веднага се пренася и на "Шотландия" е измислено от ето тази персона Joseph Cottle (1770–1853) и неговият брат Amos Simon Cottle (1766–1800) .
Scott land = S.imon Cott land end
Ако се погледнат например истинските автори от северна Англия като Frederick Marryat името Шотландия не фигурира. Симон Коттъл дори измисля и името Исландия в неговата Icelandic poetry: or The Edda of Sæmund и заедно с Робърт Саути дават началото на скандинавската митология и езичество. Ето и началото, от където тръгват всички псевдо-древно-германски митове и религия.


history, 

Sunday, January 15, 2012

Защо Иесус е трябвало да се роди във Вавилон

Защо Иесус е трябвало да се роди във Вавилон

Иесус е третото лице на троицата и е трябвало да символизира материята, тя се изобразява на земята чрез територията на третия син на Ной, Яфет. И именно там е Вавилон или както се е казвал в действителност, за коректност на имена не мога да гарантирам. Ето и кратка хронология на Вавилон и локализация на важните раждания.


В началото се създава Адам и тогава земята е цяла, но все пак това става на мястото, което сега е континента на Сит. 80АМ ражда се Кайн и то в центъра на света тогава, което в последствие е наречено планината Мория, при разделянето си ще остане в земята на Хам. Преместването на това място става поради разделянето на Адам на мъж и жена. 100АМ се ражда и Авел пак там и Адам и жена му очакват следващото им запланувано дете Иесус да се роди в третата част на света. Поради смъртта на Авел и изгонването на Кайн те се завръщат на мястото на създаване на Адам и там се ражда заместникът на Кайн, непланувано дете Сит през 200АМ. Все пак през 1100АМ Адам и Ева се преместват в третата част на света наричана Вавилон в последствие, където се ражда Иесус, всички допотопни патриарси се възнасят след като са видели раждането на Иесусу и трите сина на Ной, като само той се завръща. 1120АМ Потопа на Ной, тримата му сина са все още заедно, 1400АМ земята се разделя на три части, 1580АМ народилите се потомци на Ной заминават за място на раждане на Иесус и започват първият строеж паметник за родения и пренесен във времето Иесус.1600АМ е завършен паметника „Вавилонска кула” като знак на взимането на Иесус от месторождението му заедно с Ева и преместването им 3000 години на мястото на раждане на Адам, потомците на Хам се отделят на техния си континент самостоятелно, 1620АМ потомците на Сит се завръщат обратно в родината си. На това място следващото интересно дело е раждането на Мехиседек последен син на Яфет и последният негов син Исмаил.2275АМ Исав, Асената и Йосиф идват в „Египет”, 2320АМ Яков и синовете му пристигат при Йосиф. Следва отново посещение от месианската линия едва през 3500АМ, когато номер 15 в родословието се ражда там като символ за паметта на идването на Иесус. През 3600АМ и 3700АМ се раждат там и номера 16 и 17, но следващия номер 18 вече през 3800АМ се ражда на кладенеца на Яков, където е създаден и самият Адам. 4100АМ Ева и бебето Иесус са пренесени пак там, след 10 години Ева или жената на Кайн се възнасят.
Интерестното е че Евангелският текст съдържа фрази близки по смисъл със моето откритие. Например, „От Египет повиках сина си. . .” дава много близка представа за пренасянето въ времето и мястото на Иесус от земята на Яфет – Египет на мястото на създаването на Адам образ на Бога. Както и смисълът, че Витлеем значи дом на хляба, Египет е също място където са дадени виденията със снопите.

Old testament

Friday, January 13, 2012

Символизма на Фили и Кили


Символизма на Фили и Кили

Двете джуджета Fíli, Kíli са роднини на Торин, като е известна само сестра му, на която са деца. Но не и техния баща, което е странно, това е указание, че двамата са образи на писатели близки до викторианската литература, но различаващи се по произход. Сега намирам, че това са двамата шотландци
Captain Frederick Marryat (10 July 1792 – 9 August 1848)
Robert Louis Balfour Stevenson (13 November 1850 – 3 December 1894)
Мариат е приближен до Дикенс, а Стивънсън е бил доста известен за времето си и е бил възприеман като типичен английски викториански автор.
Ето и други прилики, джуджетата са млади, когато загиват в последната битка заедно с чичо си Торин. Образ не само за краткия им живот сравнение с другите автори, но и на премахването им от списъка за английска литература след първата световна, все едно творчеството им е умряло през войната. Смъртта наТорин е символ на упадъка на викторианската проза в следвоенния период. Двете джуджета са описани със светлосини качулки и руси бради, символ морски униформи със златисти ширити. Фили има голям нос ирония с дългия извит мустак на Стивънсън.
 На линка повчето последни открития от Хобита, публикувани тук но редактирани днес.
 

Thursday, January 12, 2012

Какво не създадоха седемте дена на сътворението в Битие 1

Какво не създадоха седемте дена на сътворението в Битие 1
Смисълът на седем дена на сътворение е да се дадат някакви философски насоки за по-нататъшно развитие, в действителност сътворението е станало както в глава 5 в един миг. На тази глава и липсва структура и подреденост, както и смисъл на текста, той очевидно е насочен към философски полемики и спекулации. Набляга се на специалност на седмия ден и то не толкова като символ на съвършенството както мислех преди, а като ден за религиозни задължения, различен от другите дни в седмицата. Дори Ст.1, в които се прави сравнение на троицата и трите елемента на света е изкуствено закачен за тази част от философията.

Wednesday, January 11, 2012

Източник за образа на Елронд – Elrond

Източник за образа на Елронд – Elrond

При разглеждане на подробности около Честъртън се натъкнах и на най-трудното откритие в Хобита. Вдъхновението за личността на героя Elrond, владетеля на Ривъндейл е един от най близките автори на Честъртън, Joseph Hilaire Pierre René Belloc (27 July 1870 – 16 July 1953). За него, освен че е полу-елф връзка за бащата французин на Белок, другото указание в текста е описанието на външността му в Хобита, която съответства на снимките.


He was noble and as fair in face as an elf-lord, as strong as a warrior, as wise as a wizard, as venerable as a king of dwarves, and as kind as summer."

—-The Hobbit

За сега никаква друга връзка между Elrond – Belloc, дори буквите в името Elrond са разбъркани при сравняване с петте имена на Белок.

Monday, January 9, 2012

Защо Толкин не получи награда през 1961 година

Защо Толкин не получи награда през 1961 година

J.R.R. Tolkien, чиято книга The Lord of the Rings е продадена в над 200 хиляди копия и е спечелила милиони посветени фенове по цял свят е била пренебрегната през 1961 година за нобелова награда и дори е квалифицирана като второстепенна творба.
Скоро публикувани документи отностно оценяването на литературните творби преди 50 години бяха разсекретени и според шведския комитет Властелина нямала качества на добра литература.
J.R.R. Tolkien е бил номиниран от своя прииятел C.S. Lewis, между другите светила в литературата като Rbt Frost, E. M. Forster, Grahame Green, и Lawrence Durrell.
Но наградата е била присъдена на сърбина Иво Андрич, поради "епичната сила на проследяване и изобразяване на човешките съдби."
Andreas Ekstrom, журналисъст изучаващ документите миналата седмица е дал отчет във Swedish newspaper Sydsvenska Dagbladet.
.Разгледан е оригиналният списък от 50 автора номинирани от академици, експерти и предишни наградени с допълнени коментари от представители на комитета.
Окончателните становища не са публикувани, понеже са политически обвързани и манипулирани.Документа показа, че британският автор Graham Greene, който никога не е печелил, е бил подгластник на журито заедно със Karen Blixen, датчанинът автор на Извън Африка.
Неспечелването на Нобеловата награда не е голям проблем и вероятно името на Толким може да се причисли към списъкът от подценени автори. Времето показа явно техният пропуск. Като интересното е, че номинацията идва от Луис и е направена доста рано след публикуването на книгата. Луис е твърдял в кореспонденция, че Властелина е заслужаваща нобелова наградата, но всички са изненадани, че той  е направил номинацията.
В коментара от in the original Swedish article оригиналната шведска дума е diktning, превеждана от речника като "поезия". Интерсно е някой шведски говорящ какъв превод ще даде за думата diktning. Журито дори си позволява да коментира "като цяло няма качествата на поезия от добро естество", което е странна фраза, и показва че те просто не са чели книгата, а са имали предварително натрапено протеже.

Tolkien, history, 

Отговор на въпрос в нета;

Аз мисля, че обяснението за тази негативна оценка на Толкин е в политическите мотиви за награждаването на сърбина Иво Андрич. Аз живея в България близо до югославската граница и знам от по-възрастните хора, че диктатора на СССР Йосиф Сталин открито е обсъждал военна интервенция в Югославия в края на 40-те. През 50-те години Югославия открито застана на страната на Китай при политическия конфликта със СССР и въпроса за военни действия бе наново повдигнат. В Швеция са силно чувствителни за заплахата от СССР и с наградата на югославянина дадоха своя принос в студената война. Въпросът за наградата от 1961 година всъщност е силно политически, а не литературен.I think the explanation for this negative assessment of Tolkien is entirely political reasons for awarding the Serb Ivo Andric. I live in Bulgaria near the Yugoslav border and I know of older people that the Soviet dictator Joseph Stalin openly discussed military intervention in Yugoslavia in the late 40s. In the 50s Yugoslavia openly sided with China in political conflict with the USSR and the question of military action was again raised. In Sweden, are highly sensitive to the threat of Soviet and Yugoslav prize of the Swedish Committee contribute to the Cold War. The question of the prize in 1961 is actually highly political, not literary.

Sunday, January 8, 2012

Топ 10 на измамите в археологията


Топ 10 на измамите в археологията

Класацията ще е не по степен на абсурдност и нагла пропаганда, а по разпространение и способност за заблуда, както и вяра в лъжите дори и от хора смятащи се за вярващи. Повечето въпроси са разгледани и преди това в блога, тук са класифицирани и подредени.
1) Латински надписи и грозни изображения — стенописи по-древни камъни, само растителни мотиви и геометрични форми са оставяли да красят древните камъни.
2) Документи написани върху папирус или пергамент, отново открития на 19-ти век, често се приписват за древни.
3) Йероглифи и стенописи, най-вече в Египет, но и в Индия и другаде.
4) Неевропейски писмености, включително еврейки и арабски приписвани за древни, а реално започнати през 19-ти век.
5) Палимпсести, шифровани текстове и прочее "загадки — патки".
6) Изкуствените пещери в долината на царете в горен Египет измама от началото на 20-ти век, заедно със златната мумия на Тут. Дупки и тунели в пирамидите в Египет и приписването им като гробници.
7) Дяланите камъни на Стоунхендж, поставени около по-малък мегалитен кръг от древността, изкопаните тунели в Нюгрейндж, фигурите на Боробудур, и всякакво каменоделско творчество свързан с мегалитите, за които са ползвани само естествени камъни.
8) Линиите на платото Наска и други геоглифи започнати преди 100 години, но "откривани" и в наши дни. Календар на маите, както цялостната им култура са построени върху реални каменни постройки от предходната раса.
9) Етиопски каменни екзотики, пак дело на 19-ти век. Лалибела, Аксум и др. в Етиопия. Петра в Йордания и други места с археология в региона западно от Египет.
0) Наподобяващите днешните стадиони и театри стъпаловидни конструкции, като колизеума в Рим и амфитеатрите в средиземноморския регион.
history,

Обяснение за локализацията на древните строежи от минали култури


Обяснение за локализацията на древните строежи от минали култури

Причината за странното разположение на основните древни строежи, главно пирамиди и други останки от градове на неизвестни за нас строители е в изменената ос на въртене на планетата. Преди 5500НТ(7400АМ) липсата на деклинация и значително по-студения климат, превърнал повче от 50% от повърхостта в ледена пустош е оставил твърде тясна зона за обитаване. Tогава избраните заселници преместени в това време и място са били не повече от 3-4млн, достатъчни за малката обитавана територия. Екватора е на 45’ в сравнение със сегашния и позицийте на полюсите е приблизително 50 км. От точката.

Friday, January 6, 2012

Смисъл на няколко имена от родната история

Смисъл на няколко имена от родната история

От линка взех имената на измислените владетели от измисленото минало линк.
Пропуснати са тези с латински произход, както и връзка с някакви реални събития, всичко е продукт на политически маркетинг или както се казва националистическа пропаганда.

род Дуло = дуло, цев, пушка или думи на зло
Органа = орган
Гостун = Гост у нас или гол бастун
род Ерми = Еремия
Кубрат (Курт) = Ку* за брата голям демек СССР
Батбаян (Безмер) = Батко и баща пияни

А(И)спарух = А (и) с парите успях
Тервел = теритрия велика
Кормес = за корема месо
Севар = село Вардарско
Кормисош = кормило строши
род Вокил =
Винех = видях некаква хубавица
Телец =
Сабин =
Умор = умират от мора
Токту = толкова тук
род Угаин = угарянин
Паган = поганец
Телериг =
Кардам =
Крум (Крун) = кръв, умирам
Омуртаг =
Маламир = малък мир
Пресиян I = персики
Борис I  = бори се
Владимир (Расате)  =
- - -
Петър II (Делян) = делник пиян
род Комитопули = комитата се опули
- - -
Шишман I = Шише и шаман
род Срацимировци =
Смилец = смисъл, подлец
Чака = чакал
- -
Тертер = тефтер
Белаур = бел траур