Wednesday, November 28, 2018

The Wonderful Wizard of Oz - Illustrated Video Storybook
При внимателно разглеждане на имената на персонажите и сюжетът се разбира, че авторът не е популяризираният Л. М. Ф., дори не е американец. Реалният Автор, така ще се споменава и по долу не е искал да става известен с имитация на "Алиса в страната на чудесата". Стрателно е скрил свои известни заглавия и близки реални хора с имената на герои и случки. Смисълът на книгата е да се популяризира детската литература с цветни рисунки. Усеща се иронизиране на американската политика за времето си на някои места, като тази ирония е типично британски хумор, почти невъзможно да се имитира от чужди автори, дори американци. За това в първото издание на предната корица има рисумка на лъв с човешко лице, много наподобяващо в карикатурен стил рисунки на реалният автор. Заглавието в първото издание е указания за авторът на рисунките.
The Wonderful WizarD of Oz
William Wallace DensloW
Л, М. Ф. е продължил с посредственните издания, успешно експлоартирайки оригиналните образи на английският автор. Аз все пак не съм първият “откривател” на реалният автор, Кенет Греам в неговата The Wind and the Willows имитира не само заглавието, но показва, че e запознат с истинският автор и естественно му завижда злобно, като го изобразява с кокарджите в негова книжка. Която излиза с черно-бели рисунки, за разлика от цветната американска.
По долу са изброени 5 заглавия свързани със същият Aвтор. Робин Хууд е персонаж на друг американец илюстратор създадено и издадено по същият принцип както и магьосникът от Оз. Новелата на Стивънсън за Джекил и Хайд е обяснение за двойственният характер на този известен автор, като двете имена са подобие на първите две негови. 11 години след това друг завистливец, ирландският предшественник на Кенет Греам създава известният и до днес граф Дракула със име също подобно на Авторът. Трансилвания, родината на вампирският граф е подобие на името на лондонският адрес на издателят. Дори визуланото описание на Дракула е близко и наподобява общи черти на авторът и неговият издател, мустаци и плешивост. Войната на световете кулминацията в така наречената “Инвейжън литритчър” и има голяма вероятност да е написана или поне създадена с помощта на Авторът. На заглавната страница се вижда имерто на издател близък на Авторът, като и цитатът на Кеплер на заглавната страница е подобие на името на Авторът Образът на Жана Дарк е създаден по имитация на Робин Хууд, от позабравената “Олифантка”.

1883 The Merry Adventures of Robin Hood of Great Renown in Nottinghamshire is a novel by the American illustrator and writer Howard Pyle.

1886 Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde

1896 Jeanne d’Arc; Margaret Oliphant Wilson (4 April 1828 – 20 June 1897), the blackwood magazine.

1897 Dracula is a Gothic horror novel by Irish author Bram Stoker.

1898 The War of the Worlds is a science fiction novel by English author H. G. Wellsx
x

Снимки

Sunday, November 25, 2018

Bible Book Indicatorshttps://docs.google.com/document/d/1FE7jBV4IEWZfieaIet82sgDDLwYBhqpnzT1I62ziGIQ/edit


Bible Book Indicators

1) Book number, Sections 1-7, univ. 1-4.
2) Verses and chapters, division by sections and univ.
3) Gematria, name and annotation.
4) Gematria, 4 types.
5) Letters.
6) Words in the 4 types of gematria.
7) Numbers.

K J V gematria           Letters Words
36 94 47 82   na103498 79 06 98
37 29 52 61   322 66 39 85 29 02
38 53 75 70   333 00 27 88 40 04
39 87 49 56   342 33 33 91 51 06
=====================================
- Type 4 no annotation, Gen. 1:1 KJV
  36944782 = 2 × 7 × 29 × 90997 , 790698 = 6 × 131783
=====================================
  • Type 3 no book & KJV, Gen. 1:1 KJV
852902 = 2 × 61 × 6991 , 8+5+2+9+0+2 = 26
3226639 = 13 × 248203 ,, 37295261 = 3373 × 11057
3+7+2+9+5+2+6+1 = 35, 37+29+52+61 = 179
=====================================
- Type 2 no KJV, Gen. 1:1 KJV
38+53+75+70 = 236 ,, 3+8+5+3+7+5+7+0 = 38
75 = 15*5 ,, 70 = 14*5 ,, 85 = 17*5 ,, 38 53 > 384
884004 = 2 × 66 × 37 × 181  ,, 3330 = 666*5
=====================================
  • Type 1 full house, Gen. 1:1 KJV
39+87+49+56=231 ,, 3+9+8+7+4+9+5+6=51
39 877778  ,, 87+49+56 = 24*8 = 16*12
915106 = 2 × 457553  ,, 3423333 = 3 × 167 × 6833
39874956 = 132 × 293 × 1031 = 66 × 604166
39 87 49 56 >> 16 18 03 39 88 74 98(7) 94 84 82
=====================================


=========================================
WORDS
4 Typs of words in KJV
915106 - 31102 = 884004 - 31102 = 852902 - 2*31102 = 790698

Type 1 Full House ,, 915106 ,, 9+1+5+1+0+6 = 22
Type 2 no KJV ,, 884004
Type 3 Words without book & KJV ,, 852902
Type 4 Words No annotation ,, 790698

====================================
LETTERS and Numbers

31102*3 = 93306 = 6 × 15551
3423333 - 31102*3 = 3330027

1) KJV Letters Full house ,, 3423333 = 3 × 167 × 6833

2) Letters no KJV ,, 3330027 = 3 × 3 × 370003

3) Letters no anotation ,, 3226639
3330027 - 3226639 = 103388 ,, 103388 + 12 = 103400

4) Numbers in verses and chapters 103498 = 135 * 100 - 2

=========================================
GEMATRIA

1 - Full house Gematria 39874956 - 43*31102 = 38537570 = 2 × 5 × 3853757
39874956 - 40000000 = 125044 = 4 × 43 × 727

2 - NO KJV 38537570
38537570 - 40000000 = 1462430 = 2 × 5 × 19 × 43 × 179

3 - No KJV & book 37295261 = 3373 × 11057
38537570- 37295261 = 1242309 = 3 × 17 × 24359 = (17, 73077)
Numbers in annotation 103498 = 135 * 100 - 2

4 - No annotation Gematria 36944782 ,
37295261 - 36944782 = 350479 numbers gematria in annotation

============================================
Numbers, calculating their count and gematria

Смисълът на двете риби и 5-те хляба за 5000 и 7-те хляба за 4000 мъже е в броят на цифрите в анотацията в аторизираната версия и тяхната гематрия.
Numbers in annotation 103498 = 135 * 100 - 2
Numbers gematria in annotation 350479 = 350500 - 21
350479 = 47 * 7457
Номерация на 1, 2, и 3 в заглавията на пълната версия.
30443 - 27026 = 3417 = 3 × 17 × 67
21665 - 18968 = 2697 = 3 × 29 × 31
12261 - 12247 = 14 , 3 Йоан има само 14 стиха
Изчисляване според брой стихове.
2Sam 695 + 2Kgs 719 + 2Chr 822 + 2Cor 257 + 2Thess 47 + 2Tim 83 + 2John 13 + 2Pet 61 = 2697
1John 105 + 1Pet 105 + 1Tim 113 + 1Thess 89 + 1Kgs 816 + 1Chr 942 + 1Sam 810 + 1Cor 437 = 3417
3417 + 2697 + 14 = 6128 = 4 * 1532 = 8 * 766 = 16 * 383
Броят на буквите в анотацията също има недостатък от 12 до кръглото число. 103388 + 12 = 103400

==========================================
Гематрия на анотацията

Първа колонка е номерът на книгата, следва името като анотация, броят на стиховете се умножава по гематрията на анотацията.

01.Gen 1533 * 26 = 39858
02.Exod 1213 * 48 = 58224
03.Lev 859 * 39 = 33501
04.Num 1288 * 48 = 61824
05.Deut 959 * 50 = 47950
06.Josh 658 * 52 = 34216
07.Judg 618 * 42 = 25956
08.Ruth 85 * 67 = 5695
09.1Sam 810 * 34 = 27540
10.2Sam 695 * 35 = 24325
11.1Kgs 816 * 38 = 31008
12.2Kgs 719 * 39 = 28041
13.1Chr 942 * 30 = 28260
14.2Chr 822 * 31 = 25482
15.Ezra 280 * 50 = 14000
16.Neh 406 * 27 = 10962
17.Esth 167 * 52 = 8684
18.Job      1070 * 27 = 28890
19.Ps 2461 * 35 = 86135
20.Prov 915 * 71 = 64965
21.Eccl 222 * 23 = 5106
22.Song   117 * 55 = 6435
23.Isa 1292 * 29 = 37468
24.Jer 1364 * 33 = 45012
25.Lam 154 * 26 = 4004
26.Ezek 1273 * 47 = 59831
27.Dan 357 * 19 = 6783
28.Hos 197 * 42 = 8274
29.Joel 73 * 42 = 3066
30.Amos 146 * 48 = 7008
31.Obad 21 * 22 = 462
32.Jonah 48 * 48 = 2304
33.Mic 105 * 25 = 2625
34.Nah 47 * 23 = 1081
35.Hab 56 * 11 = 616
36.Zeph 53 * 55 = 2915
37.Hag 38 * 16 = 608
38.Zech 211 * 42 = 8862
39.Mal 55 * 26 = 1430
40.Matt 1071 * 54 = 57834
41.Mark 678 * 43 = 29154
42.Luke 1151 * 49 = 56399
43.John 879 * 47 = 41313
44.Acts 1007 * 43 = 43301
45.Rom 433 * 46 = 19918
46.1Cor 437 * 37 = 16169
47.2Cor 257 * 38 = 9766
48.Gal 149 * 20 = 2980
49.Eph 155 * 29 = 4495
50.Phil 104 * 45 = 4680
51.Col 95 * 30 = 2850
52.1Thess 89 * 72 = 6408
53.2Thess 47 * 73 = 3431
54.1Tim 113 * 43 = 4859
55.2Tim 83 * 44 = 3652
56.Titus 46 * 89 = 4094
57.Phlm 25 * 49 = 1225
58.Heb 303 * 15 = 4545
59.Jas 108 * 30 = 3240
60.1Pet 105 * 42 = 4410
61.2Pet 61 * 43 = 2623
62.1John 105 * 48 = 5040
63.2John 13 * 49 = 637
64.3John 14 * 50 = 700
65.Jude 25 * 40 = 1000
66.Rev 404 * 45 = 18180

Annotation gematria, ОТ = 1473, NТ = 1213, 1473 + 1213 = 2686.
Total Number of Chapters and Verses 1,189 -  31,102

1533 * 26 + 1213 * 48 + 859 * 39 + 1288 * 48 + 959 * 50 + 658 * 52 + 618 * 42 + 85 * 67 + 810 * 34 + 695 * 35 + 816 * 38 + 719 * 39 + 942 * 30 + 822 * 31 + 280 * 50 + 406 * 27 + 167 * 52 + 1070 * 27 + 2,461 * 35 + 915 * 71 + 222 * 23 + 117 * 55 + 1292 * 29 + 1364 * 33 + 154 * 26 + 1273 * 47 + 357 * 19 + 197 * 42 + 73 * 42 + 146 * 48 + 21 * 22 + 48 * 48 + 105 * 25 + 47 * 23 + 56 * 11 + 53 * 55 + 38 * 16 + 211 * 42 + 55 * 26 + 1071 * 54 + 678 * 43 + 1151 * 49 + 879 * 47 + 1007 * 43 + 433 * 46 + 437 * 37 + 257 * 38 + 149 * 20 + 155 * 29 + 104 * 45 + 95 * 30 + 89 * 72 + 47 * 73 + 113 * 43 + 83 * 44 + 46 * 89 + 25 * 49+ 303 * 15 + 108 * 30 + 105 * 42 + 61 * 43 + 105 * 48 + 13 * 49 + 14 * 50 + 25 * 40 + 404 * 45 = 1242309

38537570 - 37295261 = 1242309 = 3 × 17 × 24359

========================================

Гематрия, на имената и анотацията на книгите в КДВ

OT (271 letters, 47 words) "Genesis Exodus Leviticus Numbers Deuteronomy Joshua Judges Ruth 1Samuel 2Samuel 1Kings 2Kings 1Chronicles 2Chronicles Ezra Nehemiah Esther Job Psalms Proverbs Ecclesiastes Song of Solomon Isaiah Jeremiah Lamentations Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Zephaniah Haggai Zechariah Malachi"
= 2939,,  2940 = 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 7 (49*60)
2297 + 931 = 3228
NT (191 letters, 38 words) "Matthew Mark Luke John Acts Romans 1Corinthians 2Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1Thessalonians 2Thessalonians 1Timothy 2Timothy Titus Philemon Hebrews James 1Peter 2Peter 1John 2John 3John Jude Revelation"
= 2336 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 73 (16*46)

G. 2336 + 2939 = 5275 = 25 × 211 = 39 × 27 × 5 + 10
W. 47 + 38        = 85 = 5 * 17
L. 271 + 191     = 462 = 66 * 7

(234 letters, 17 digits, 66 words)
Gen Exod Lev Num Deut Josh Judg Ruth 1Sam 2Sam 1Kgs 2Kgs 1Chr 2Chr Ezra Neh Esth Job Ps Prov Eccl Song Isa Jer Lam Ezek Dan Hos Joel Amos Obad Jonah Mic Nah Hab Zeph Hag Zech Mal = (134 letters, 39 words) 1473, fr600
Matt Mark Luke John Acts Rom 1Cor 2Cor Gal Eph Phil Col 1Thess 2Thess 1Tim 2Tim Titus Phlm Heb Jas 1Pet 2Pet 1John 2John 3John Jude Rev" = (98 letters, 27 words) 1213
1473 + 1213 =  2686 = 2 × 17 × 79 = (17, 158) (34, 79)

=================