Friday, June 28, 2019

25 Lamentation & 57 Philemon

============
25 Lamentation & 57 Philemon

Двете сравнително кратки книги имат отношение към Личрел числата и тяхната връзка с простите числа. Символът на личрел числата е 21, първото ПЧ личрел е 691, което е номер №121 ПЧ. От първите 13/14, трицифрени личрел числа. Цифрите "2" и "5" се срещат само при симетричните с номера №2 и №5, 295 - 592. Трицифрените започващи от 0 до 6 съвпадат с номерът си.

Lamentations, book #25, gematria 143(26), ch.5, v.154 = 2*11*7 = 6622/43, 143 = 11 × 13, 26 = 2*13.

57 Philemon (Phlm) - ch.1, v.25, g.92(49), 5 + 7 = 12, 92 = 2*2*23 - 22 -ра и 23-та глава на Йоан.

(12 l., 1 w.) "57PhilemonPhlm" = 153
(15 l., 2 w.) "Lamentations lam" = 169

Thursday, June 27, 2019

Fallen

=========
Как падна великият !

(21 l., 5 w.) "how are the mighty fallen!" = 235 = 5 * 47
В краткият пасаж от осем стиха бъдещият цар избран от Създателят, оплаква геройската саможертва на своя прешественик, но и преследвач, вениаминецът Саул. Подобно на него и 37-мият президент на САЩ е квакер, което значи добър вярващ и гражданин, но не и носител на свещената доктрина и небесно познание на евангелската вяра, в текста символизирано чрез юдеинът Давид.

(2Sam 1:19 - 27 [KJV]), (1003 letters, 258 words)
12090 = 2 × 13 × 31 × 15
11703 = 3 × 47 × 83
11338 = 2 × 5669 = 3 × 3779 + 1 = 17 × 23 × 29 - 1
11325 = 3 × 25 × 151
11340 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 7
(68 letters, 19 words)
"(2Sam 1:19 [KJV]) The beauty of Israel is slain upon thy high places: how are the mighty fallen!" = 
806 = 2 × 13 × 31, 
763 = 7 × 109 = 4 × 191 - 1
728 = 2 × 13 × 4 × 7, 
717 = 3 × 239. 

Второ Самуил е десетата книга и е за намаляването на едноцифрените, който са били до 19, на само до 9. В пасажът на първа глава, на 2 Самуил, е направен опит за сравнение със завършването на СЗ и започването на Нов Завет.
19 - 27 = 8 смисълът на това уравнение е за ползването на 8 символа за 10-те числа от 0 до 9, Графичните символи за 1, 4, и 7 са три варианта на един символ "+". 27 са книгите в НЗ, а в СЗ са 27 + 12.

Wednesday, June 26, 2019

Символизъм на името Йоан

Символизъм на името Йоан
John g.47, 130/133 = 7 × 19v.

(46 letters, 15 words)
"(John 1:6 [KJV]) There was a man sent from God, whose name was John." = 554, 511, 464, 457.
554 = 2*277, 511 = 7*73, 464 = 16*29 = 8^2 + 20^2, 
(11 letters, 3 words) ". . . name was John." = 123

(188 letters, 46 words) (188 = 4 × 47), Галатяни e #48
"(Gal 2:9 [KJV]) And when James, Cephas, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship; that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision." = 2094, 2051, 2031, 2020.

Сборът от първи и втори ред на ПЧ.
311 + 833 = 1144 = 2^7*3^2 - 8 = 2^3×11×13
833 = 7 × 119
Числото 47 е образ за ПЧ, първото ПЧ е 11 = 7 + 4. Това е и символизмът на Йоан кръстител. Простите числа бяха кръстници на Исус, образът за десетичната цифрова система.

(68 letters, 17 words)
"(Matt 3:1 [KJV]) In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea," = 757, 714 = 6 × 119, 660, 656 = 16 × 41.
(10 letters, 2 words) "the Baptist," = 120 , 12 е числото на десетичната цифрова система.

Tuesday, June 25, 2019

Знание и познание

==========

Knowledge g.96, 191/194 verses.
acknowledge 23/24 verses.

(162 letters, 47 words)
"(Gen 2:9 [KJV]) And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil." = 1826, 1783, 1757, 1746.
46 - 29 = 17, 57 - 29 = 28, 83 - 29 = 54, 1826 - 29 = 1797.
(86 letters, 24 words)
"and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil." = 890
(34 letters, 9 words)
", and the tree of knowledge of good and evil." = 346
(38 letters, 11 words)
"the tree of life also in the midst of the garden," = 405
343 = 7 × 7 × 7
344 = 8 × 43
345 = 15 × 23
346 = 2 × 173
348 = 12 × 29

3198 = 3 × 1 × 41 × 26

Sunday, June 23, 2019

Forty

================
Дума и число на денят Forty
Среща се в 145 стиха, 158 пъти, Гематрия "forty84" = 96. В НЗ само на 3 места 40 не се ползва за период от време. 3 пъти в Евангелията, 10 в Деяния и 3 пъти в павлови писма. 
93 пъти се срещат в таблицата на ПИ цифрите "0" и "4". 04 е 4-тото единично число.
Само 3 реда започват с "4", (двойките са 45, 43, 48), 1-3, 3-1, 3-5. 4 реда започват с "0", 2-7, 2-9, 3-7, 4-7, (двойките са 09, 00, 08, 08)
При единичните 04 е на място 2-4-6, а по-следващото 47 на 5-5-9. Между тях има 42 двойки числа.
 Разлики между единично срещани двойки в ПИ, 24 - 19 - 65(35) - 3 - 40 - 21 - 9.
=================
50 реда в таблицата на ПИ.
0=1=2=3=4=5=6=7=8=9 = 45 Цифри
4+5+9+9+3+4+3+7+0+6 = 50 Брой редове в ПИ.

0) 04 е единична двойка № 4.
1) 15 е числото на Спасението, а (4*5 = 20 е на човекът).
2), 3) 2*3 = 6 > 9.
4) 3^4 = 18.
5) 45 = 59, 54 = 18*3, (343 = 7*7*7).
6) 3*6 = 18.
7) Седем си е седем и ( 706 > 76).
8) 50 се среща само веднъж на място 1-8-10.
9) 9 и 6 са свързани не само тук.

===================

Saturday, June 22, 2019

16

who also is called Paul

==============
(71 letters, 21 words)
"(Acts 13:9 [KJV]) Then Saul, (who also is called Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him," = 870 = 30 × 29
827  = 4 × 9 × 23 - 1, 784 = 16 × 49
(64 letters, 17 words)
"Then Saul, (who also is called Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him," = 771 = 3 × 257

(27 l., 7 w.) "Then Saul, (who also is called Paul,)" = 308 = 4 × 7 × 11
(22 l., 5 w.) "filled with the Holy Ghost" = 270

76+61+11+95+90+92+16+42+1+98 = 582 = 6 × 97
  6+61+11+95+90+92+16+42+1+90 = 504 = 8 × 9 × 7

================


95 02 44 59 45 53 46 90 83 02
64 25 22 30 82 53 34 46 85 03
52 61 93 11 88 17 10 10 00 31
37 83 87 52 88 65 87 53 32 08
38 14 20 61 71 77 66 91 47 30
35 98 25 34 90 42 87 55 46 87
31 15 95 62 86 38 82 35 37 87
59 37 51 95 77 81 85 77 80 53
21 71 22 68 06 61 30 01 92 78
76 61 11 95 90 92 16 42 01 98

Friday, June 21, 2019

Числото 20 числото на човек.

Числото 20 числото на човек.

Числото на човека е 20, защото 4 е числото на живота, 5 на духът на човекът.
The State Services of President Richard Nixon on April 27, 1994.

https://www.youtube.com/watch?v=_h1jNidjMhU

Monday, June 17, 2019

74 + 77

==========
Защо 74

Гематрията на думата Jesus е 74, причините са следните;
1) 74 = 2*37, 37 и 74 се срещат точно по 6 пъти в таблицата на ПИ. 74 на места; 1-3-9, 1-8-9, 2-8-1, 3-3-7, 3-10-3, 4-8-1.
2) 47 е единственото ПЧ срещано само по веднъж в ПИ по ред №6 и 04 и 07 са единично срещани едноцифренни на по ред №4 и №5.
3) 74 > 7 "46" се среща рекорден брой пъти, 12. 74*6 = 404. 74 = 5^2 + 7^2.
4) 7 + 4 = 11, №1 ПЧ. 7^4 = 2401 = 7 * 343.
5) 4^7 = 16384, много важни числа, 384 + 416.
6) В таблицата на К2 се среща 3 пъти на места, 2-1-10, 2-10-4, 4-1-4, Като 47 е последната двойка. Липсва 77.
7) Във ФИ, 1-1-6, 2-5-4, 3-5-8, 5-8-7, Като 73 е единственото липсващо.
8) "Hundred" = 74, "eighty" = 74, "11 eleven(63)" = 74, "0 zero(64)" =  74.
9) Споменавания общо, (983)  984 = 24 × 41. Стихове, 943 = 23 × 41.
10) само в 3Йоан, книга №64 не се споменава името Исус и Христос. 
16183 = 8 × 7 × 17 × 17 - 1 (16 18 03 39 . . . )
15581 = 40 × 19 × 41 + 1
14881 = 32 × 15 × 31 + 1
14807 = 13 × 17 × 67
11) 37-мият президент на САЩ, беше последният истински американски президент.
Jesus Christ = 151 ПЧ#32, 
151 = 2^7 + 23, 149^2 = 51^2 + 140^2
Christ = 77, среща се в 538 стиха, което е 7 * 77 - 1.
Срещания на думата 555 + 16 + 3 + 2 = 576 = 9 * 64
574 = 14 × 41 , 575 = 25 × 23, 573 = 3 × 191, 572 = 2 × 2 × 11 × 13, 
74 * 77 = 5698. "98" се среща на 6 места в ПИ, първите два пъти е на редове 5 и 6 в кв. 1. Следващите три пъти винаги има 5 пред двойката. Последният 6-ти път е на последно място в таблицата под номер 500.

https://docs.google.com/document/d/1j8T-Gch3RQ0eqQdHI20ADgybby3569OU7K-QwYTqd1A/edit


==============

Sunday, June 16, 2019

"Nineveh" = 77, 77 = 7 * 7 = 19

"Nineveh" = 77,  77 = 7 * 7 = 19

"nine" - 93v. all 101,  50 + 7 + 24 = 81

19 verses, all 20 Ninev-
(1) Gen 10:11, 12
(12) 2Kgs 19:36
(23) Isa 37:37
(32) Jonah 1:2, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 4:11; (8-9)
(34) Nah 1:1, 2:8, 3:7
(36) Zeph 2:13
(40) Matt 12:41
(42) Luke 11:30, "Ninevites" = 117
Luke 11:32, (14 letters, 4 words) "The men of Nineve" = 155 = 31 *5

Book #19 Psalms, (6 letters, 1 word) "Psalms" = 80,
1-100
(127646 letters, 35797 words) 1551036
(122924 letters, 34223 words) 1483354
(119776 letters, 32649 words) 1428264
(119776 letters, 29501 words) 1405060
101-150
(62806 letters, 17786 words) 771138
(60145 letters, 16899 words) 732997
(58371 letters, 16012 words) 701952
(58371 letters, 14238 words) 689383

Book #38 (9 letters, 1 word) "Zechariah" = 79,
313050 = 2 × 3 × 5 × 5 × 2087
303977 = 17 × 17881 , 295115 = 5 × 59023,
293198 = 2 × 31 × 4729

Book #57 (8 letters, 1 word) "Philemon" = 92, 24179,
23104 = 64 × 19 × 19,
21879 = 1 × 9 × 11 × 13 × 17
21727,
-------------------
(262 letters, 65 words)
"(Isa 37:37 [KJV]) So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh. (Isa 37:38 [KJV]) And it came to pass, as he was worshipping in the house of Nisroch his god, that Adrammelech and Sharezer his sons smote him with the sword; and they escaped into the land of Armenia: and Esarhaddon his son reigned in his stead." =
2937 = 3 × 11 × 89 , 2851 = 25 × 6 × 19 - 1, 2793 = 3 × 7 × 7 × 19 , 2752 = 64 × 43,
-----
1602 = 2 × 3 × 3 × 89 , 1559 = 2 × 19 × 41 + 1 = 13 * 120 - 1 ,
1505 = 5 × 7 × 43 , 1497 = 3 × 499 .

==============

Saturday, June 8, 2019

Ten Commandments

==========================
217 * 2 = 434 > 7 * 7 * 7 , 

Deut 5:6-22 > Philemon, book #57
22431 = 3 × 7477, 22432 = 32 × 701
21700 = 100 × 31 × 7, (1787 letters, 473 words)
20850 = 6 × 25 × 139, 
20671 = 7 × 2953, 20672 = 64 × 17 × 19, 20670 = 30 × 13 × 53

Exodus 20:2-17 > 20217 = 3 × 23 × 293

3+1 + 4+1 + 5+9 + 2+6 + 5+3 + 5+8 + 9+7 = 68 = 34 * 2 = 2*2*17
           4+1 + 5+9 + 2+6 + 5+3 + 5+8 + 9+7 = 64
           4+1 + 5+9 + 2+6 + 5+3 + 5+8 = 48
           4+1 + 5+9 + 2+6 + 5+3  = 35


1) 7,
2) 49,
3) 343,
4) 2401,
5) 16807, 
6) 117649, 
7) 823543,
8) 5764801, 
9) 40353607, 
10) 282475249, 
11) 1977326743, 
12) 13841287201,
13) 96889010407,
14) 678223072849,

Friday, June 7, 2019

7 - 6 - 2019


7 - 6 - 2019

В Битие глава 7 се разглежда връзката на цифрата "7" с ПИ. Последното единично число в ПИ е 76 = 4*19 > 416. "7" и "6" са единствените единични цифри в първи ред.

(Gen 7:6 [KJV]) 843 = 3 × 281

(66 letters, 19 words)

"(Gen 7:6 []) And Noah was six hundred years old when the flood of waters was upon the earth." = 800 последното осмо единично число е 76.

774 = 18 × 43,

761 > Последната двойка кратна на 7 е 497, стойността и е 16.

(163 letters, 42 words)

"(Gen 7:11 [KJV]) In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened." = 1868 = 2 × 2 × 467, 1825 = 5 × 5 × 73, 1799 = 7 × 257, 1790 = 2 × 5 × 179.

(75 letters, 18 words)

"In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month" = 879 > #10 личрел.

(31 letters, 7 words)

"and the windows of heaven were opened" = 345.

Симетричните спрямо таблицата редове 3-2 и 3-9 са единствените с по 5 прости и съставни числа. Само първият ред има 6 прости и 4 съставни числа.

30+92+18+61+17+38+19+32+61+17 = 385 = 5 × 7 × 11

6117 = 3 × 2039

70 +53+ 92+ 17+ 17+ 62+ 93+ 17+ 67+ 52 = 540

В таблицата на ПИ ред 4-2 съдържа 7 седмици. Стих Битие 7:24 показва това. 27+78+57+71+34+27+57+78+96+9 = 534 = 6 × 89, шести квадрат на ПИ започва със 9, а 5-ти завършва със 8.

(60 letters, 16 words)

"(Gen 7:24 [KJV]) And the waters prevailed upon the earth an hundred and fifty days." = 686 = 2 × 7 × 7 × 7 = 2 * 343,

643, 617, 604 = 2 × 2 × 151

Други кодове със седмицата и ПИ ще се издирват в последствие.

Thursday, June 6, 2019

Днес е 6 - 6 - 2019 щастливо число

Днес е 6 - 6 - 2019 щастливо число

HAPPY - 25v., 28All. 19(22) + 6 = 25(28),
Gematria = 66 Гематрията на HAPPY е свързана със  числото ПИ.
31 41 59 26 53 58 97 93 23 84 - Цифрата "6" се среща на място №8 в двойка №4. 84 = 6 * 14 (416) и в ПИ е десетата двойка. Среща се в 25 стиха защото е между цифрите "2" и "5".
1) Gen 30:13
5) Deut 33:29
11) 1Kgs 10:8
14) 2Chr 9:7
18) Job 5:17
19) Ps 127:5, 128:2, 137:8, 137:9, 144:15, 146:5
20) Prov 3:13, 3:18, 14:21, 16:20, 28:14, 29:18
24) Jer 12:1
39) Mal 3:15
43) John 13:17
44) Acts 26:2
45) Rom 14:22
59) Jas 5:11
60) 1Pet 3:14, 4:14

(96 letters, 25 words) "(1Pet 3:14 [KJV]) But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;" = 1121, 1078, 1036, 1028
1121 = 19 × 59
1078 = 22 × 7 × 7
1036 = 4 × 7 × 37
1028 = 4 × 257

(46 letters, 16 words) "(John 13:17 [KJV]) If ye know these things, happy are ye if ye do them." = 574, 531, 484, 472
574 = 14 × 41
531 = 9 × 59
484 = 22*22
472 = 2 × 2 × 2 × 59

(81 letters, 23 words)
"(Gen 30:13 [KJV]) And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed: and she called his name Asher." = 794 = 2 × 397, 751, 725 = 5 × 5 × 29, 718 = 2 × 359
(21 letters, 5 words) "she called his name Asher." = 189
==============
Псалм 66 или книга номер 19 Псалми и глава 66.
18124 = 2 × 2 × 23 × 197
17264 = 2 × 2 × 2 × 2 × 13 × 83
16564 = 2 × 2 × 41 × 101
16222 = 2 × 8111
(16224 = 2 × 2 × 6 × 26 × 26)

(62 letters, 19 words)
"(Ps 66:19 [KJV]) But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer." = 738
(57 letters, 18 words)
"(66:19 []) But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer. = 738" = 678
(57 letters, 17 words)
"(66:19 []) But verily God hath heard me; he hath attended to the voice of my prayer."" = 660,
(64 letters, 19 words)
"(Ps 66:20 [KJV]) Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me." =
798 = 2 × 3 × 7 × 19,  755 = 5 × 151,  720, 706 = 2 × 353

Tuesday, June 4, 2019

Конспирацията на телеграфа и морзовият код

Конспирацията на телеграфа и морзовият код

Самуел Морз на когото е кръстен "морзовият код", е име, взето от моминското име на майката на известният и скандален Джейсън Гуулд. До скоро предполагах, че главните изяви във фалшифицирането на историята идвад от Рокфелер. За 19-ти век все пак лидерството е Джейсън и неговото обкръжение, едва в следващият век изпреварен, чрез увеличение на обема с исторически спам.

Samuel Finley Breese Morse, OIC (April 27, 1791 – April  2, 1872) 
Cyrus West Field                (November 30, 1819 – July 12, 1892)
Jason "Jay" Gould                      ( May 27, 1836 – Dece 2, 1892)
Jason Gould was born in Roxbury, New York, to Mary More (1798–1841) and John Burr Gould (1792–1866)

До колкото мога да се досетя дори прочутата легенда за Jason & the Golden Fleece е измислена за него.

Monday, June 3, 2019

Седем дявола, Mark 16:9, Luke 8:2

Седем дявола, Mark 16:9, Luke 8:2


В таблицата на ПИ има седем реда които започват с цифрата “7”. Цифрата се среща и 95 = 5 × 19 пъти.
(1-7),  (2-7), (3-8,9),  (4-5,8), (5-10)
Последният ред  76 61 11 95 90 92 16 42 01 98
Съдържа гематрията на седемте дявола си отидоха.
"went seven devils," = 198
(59 letters, 14 words) "he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils" = 646 = 2 × 17 × 19 (6+4+6=16>1+6=7).
"Mary called Magdalene, out of whom went seven devils" = 490.
"Mary Magdalene" = 119, първото число след десетичната запетая е 1, а последната двойка в квадрат 1 е 19. 119 е числото на KJV.